تور سنگاپور

تور سنگاپور

در این بخش اطلاعاتی راجع به تور سنگاپور Singapore Tour و هتلهای سنگاپور و امکاناتی تور و قیمت تورها به گردشگران عرضه میشود آورده شده است.

تور مالزی سنگاپور هتل های 5 ستاره 7 شب و 8 روز تور سنگاپور با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی ساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت : 13:30…
تور مالزی پرواز مستقیم ایران ایر روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت : 13:30قیمت تور مالزی سنگاپور هتل پنج ستاره سری پسه فیک و گرند پارک :…
تور سنگاپور 92 هتل های مالزی و سنگاپور 7 شب و 8 روز تور مالزی سنگاپور با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی ساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت…
تور مالزی پاییز 92 هتل 4 ستاره 7 شب و 8 تور مالزی سنگاپور روز با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی ساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت :…
تور مالزی پرواز مستقیم ایران ایر روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت : 13:30قیمت تور مالزی سنگاپور هتل چهار ستاره دِ پالما و کوآلیتی: 2.380.000 تومانقیمت تور…