تور سنگاپور

تور سنگاپور

در این بخش اطلاعاتی راجع به تور سنگاپور Singapore Tour و هتلهای سنگاپور و امکاناتی تور و قیمت تورها به گردشگران عرضه میشود آورده شده است.

تور سنگاپور 7 شب و 8 روز با پرواز ایران ایرتور مالزی سنگاپور از فرودگاه امام خمینی روزهای حرکت : روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت :…
تور مالزی ویژه آذر ماه ****************************** پرواز ایران ایر روزهای 1شنبه 3شنبه جمعه ساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت : 13:30 ************************************** قیمت تور مالزی سنگاپور تور مالزی سنگاپور هتل…
تور مالزی ویژه آذر ماه ****************************** پرواز ایران ایر روزهای 1شنبه 3شنبه جمعه ساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت : 13:30 ************************************** قیمت تور مالزی سنگاپور تور مالزی سنگاپور هتل…
تور سنگاپور مالزی 7 شب و 8 روزتور مالزی سنگاپور با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی روزهای حرکت : روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت…
تور سنگاپور 92 با پرواز ایران ایر 7 شب و 8 روز تور مالزی سنگاپور از فرودگاه امام خمینی روزهای حرکت : روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت حرکت : 23:30 ساعت…