تور سنگاپور

تور سنگاپور

در این بخش اطلاعاتی راجع به تور سنگاپور Singapore Tour و هتلهای سنگاپور و امکاناتی تور و قیمت تورها به گردشگران عرضه میشود آورده شده است.

تور سنگاپور دی 92 اقامت 7 شب و 8 روز در مالزی و سنگاپورتور مالزی با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی روزهای حرکت : روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت…
تور سنگاپور آذر 92 اقامت 7 شب و 8 روز در مالزی و سنگاپورتور مالزی با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی روزهای حرکت : روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت…
تور مالزی سنگاپور 7 شب و 8 روز تور سنگاپور از فرودگاه امام خمینی روزهای حرکت : روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت : 13:30 Grand Season…
تور مالزی سنگاپور 7 شب و 8 روزتور سنگاپور با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی روزهای حرکت : روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت حرکت : 23:30 ساعت برگشت :…
تور سنگاپور با اقامت 7 شب در هتلهای مالزی و سنگاپورتور مالزی سنگاپور با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی روزهای حرکت : روزهای 1شنبه 3شنبه جمعهساعت حرکت :…