معبد الهه رحمت (معبد کوان ین) پنانگ+عکس و نقشه

معبد الهه رحمت (معبد کوان ین) پنانگ

Goddess of Mercy Temple (Kuan Yin) Penang


معبد الهه رحمت یا معبد کوان ین پنانگ توسط ساکنین اولیه چینی در جوامع هوکین و کانتونی در دهه 1800 ساخته شد.نام اصلی این معبد کونگ هوک کیونگ (معبد کانتونی-هوکین) بوده است و زمانی نه تنها برای امور مذهبی بلکه برای فعالیت های اجتماعی در جامعه چینی مورد استفاده قرار می گرفت. با این حال، با ساخت سالن اجتماعات شهر چینی ها در دهه 1880 این معبد برخی از اهمیت های خود را از دست داد. معبد الهه رحمت، یا معبد کوان ین، اولین معبد در جورج تاون، پنانگ بود که ساکنین چینی آن را ساخته بودند.

معبد الهه رحمت (معبد کوان ین) پنانگ


این معبد که از دیدنی های پنانگ مالزی است، قدیس حامی دریانوردان، ماچورپو  را نیزمحترم می شمارد؛ این فرد به شدت مورد توجه ساکنین چینی بوده است که بسیاری از آنها از راه های دور و با گذر از دریاها از چین به پنانگ می آمدند.

معبد الهه رحمت (معبد کوان ین) پنانگ

هنگام دین این معبد که یکی از جالبترین مکان های دیدنی مالزی است از زیبایی های این معبد از جمله ستون ها با نقش های اژدها که از نوعی سنگ سبز تراشیده شده و سقف بلند معبد را نگه داشته اند، لذت ببرید. همچنین مجسمه کوان ین، واقع در یک اتاق داخلی، را تماشا کنید که یک زن با 18 بازو را به تصویر می کشد و چهره زن صلح درونی و رضایت دنیوی را نشان می دهد.