آب و هوای مالزی

آب و هوای مالزی

کشور مالزی چه در قسمت غربی و چه در قسمت شرقی به دلیل مجاورت با خط استوا و دریاهای مختلف دارای آب و هوایی گرم ، مرطوب و پر باران داشته باشد.رطوبت متوسط هوا در این کشور ، بالا و حدود هشتاد در صد است. در همه ی قسمت های کشور ، دمای هوا مالزی در سراسر سال ، بین 21 تا 32 درجه سانتی گراد است و میانگین آن در نواحی پست ساحلی ، 26 درجه ی سانتی گراد است.