پارک چاگوم لنکاوی+عکس+نقشه

پارک چاگوم لنکاوی

Chogm Park in Langkawi

به مناسبت سال 1989 سران کشورهاي مشترک المنافع در نشست دولت پارک چاگوم لنکاوی در محوطه ای ده هکتار ساخته شده است .این پارک در مجاورت مسجد هانا  است و داراي مجموعه اي از پرچم هاي کشورهاي مشترک المنافع پرواز به عنوان يک نوع ابزار تبليغاتي است.این پارک یکی از دیدنی های لنکاوی است.

پارک چاگوم لنکاوی