مرکز خريد پاراگون سنگاپور+عکس+نقشه

مرکز خريد پاراگون سنگاپور

Paragon Shopping Center In Singapore

 برندهاي بين المللي همگي در اين محل شعبه دارند.مرکز خريد پاراگون سنگاپور,بهشت دوستداران مارک است .در حالي که بزرگترها در حال خريد هستند کودکان هم از فروشگاههاي مخصوص به خود لذت مي برند.

 

 مرکز خريد پاراگون سنگاپور

مجموعه اي از غذاهاي خوشمزه را در رستورانهای این مرکز خرید جسنجو کنيد.در رستوران دنج و زيباي طبقه همکف غذا صرف کنيد.

 مرکز خريد پاراگون سنگاپور