شو دلفین ها سنگاپور +عکس+نقشه

شو دلفین ها سنگاپور

Sentosa Doldhin Show Singapore

 

شو دلفین ها سنگاپور  سبب جذب گردشگران بسیاری به سنگاپور شده است. در کنار نمايش جالب دلفين ها شما مي توانيد با کمک راهنما و نيز آموزش ويژه وارد اين استخر شويد و دلفين ها را با دست لمس کنيد.دلفين هاي اين درياچه که از تايلند به اين مکان آورده شده است به دليل اينکه رنگ پوستشان به صورتي گرويده است معروف هستند این مکان از دیدنی های سنگاپور میباشد.. 6 دلفين اين درياچه در تانکي به عمق 5/4 متري حاوي آب دريا و مشابه زيستگاه طبيعي اين دلفين هاست زندگي مي کنند.

 

شو دلفین ها سنگاپور