دنیای زیر آب سنتوزا سنگاپور+عکس+نقشه

 دنیای زیر آب سنتوزا سنگاپور

Underwater World Sentosa Singapore


در دنیای زیر آب سنتوزا سنگاپور مي توان با تله کابين به سمت سنتوزا حرکت کرد و منظره با شکوه آسمان سنگاپور و بندر تجاري جهاني سنگاپور را از چشم پرندگان مشاهده کرد. این مجتمع تفریحی از دیدنیهای سنگاپور محسوب میشود. اين تصاوير نقاشي شده مومي هرگز جذابيت و زيبايي خود را از دست نمي دهند .بخش بعدي دنياي زير آب است که در اين بخش مي توان بيش از 6.000 موجود دريايي در انواع و اندازه هاي مختلف مشاهده کرد.

 دنیای زیر آب سنتوزا سنگاپور